11
KWI 2024

komunikat z oceny jakości wody na pływalni.

Centrum Turystyczno-Rekreacyjne w Iławie informuje, że na podstawie badania jakości wody z dnia 5 kwietnia 2024 roku woda na pływalni spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r ( Dz. U. 2015 poz.2016 ).