11
SIE 2022

komunikat z oceny jakości wody na pływalni.

Centrum Turystyczno-Rekreacyjne w Iławie informuje, że na podstawie badania jakości wody z dnia 17 lutego 2023 roku woda na pływalni spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.