07
LUT 2022

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni.

Centrum Turystyczno-Rekreacyjne w Iławie przedkłada zbiorczą ocenę jakośći wody za rok 2022.

Zobacz ocenę zbiorczą jakości wody.