O Centrum

Gmina Miejska Iława realizowała od jesieni 2009 roku projekt budowy „Centrum Turystyczno -Rekreacyjnego w Iławie”. W powstałym obiekcie znajduje się basen pływacki, basen rekreacyjny, natryski, zespół odnowy biologicznej w tym sauny, łaźnie, wanny solankowe oraz zespół siłowni, a ponadto wanny jacuzzi, kręgielnia, sala do aerobiku i 50-metrowa zjeżdżalnia.

Wykonawca robót rozpoczął realizację inwestycji w październiku 2009r. Wykonawcą było Konsorcjum firm w składzie PRI „POL-AQUA” z siedzibą w Piasecznie Oddział Generalnego Wykonawstwa w Gdańsku, ul. na Piaskach 10, 80-846 Gdańsk - Lider i „VECTRA” S.A., ul. Otolińska 21, 09-407 Płock - Partner za kwotę 15 960 645,65 zł brutto.

Inwestycja współfinansowana w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA MAZURY NA LATA 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej 2 – Turystyka. Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna.