Regulamin Kryształowej Komnaty Solnej

REGULAMIN KRYSZTAŁOWEJ KOMNATY SOLNEJ

 1. Każda osoba przebywająca w Kryształowej Komnacie Solnej, zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu.
 2. Komnata Solna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 22:00 oraz w soboty, niedziele i święta od 10:00 do 22:00.
 3. Seanse trwają 45 minut i rozpoczynają się o pełnych godzinach.
 4. Na seanse należy przychodzić 5 minut przed ich rozpoczęciem - nie ma możliwości wejścia do Komnaty Solnej w trakcie rozpoczętego już seansu.
 5. Do Komnaty Solnej należy wchodzić w czystych, białych skarpetach.
 6. Podczas seansu prosimy zachowywać się cicho i stosować do poleceń personelu.
 7. Nie zaleca się używania zbyt intensywnych kosmetyków przed wejściem do Komnaty Solnej (np. perfumy, dezodoranty itp.).
 8. Dzieci do lat 12 mogą przebywać w Komnacie Solnej tylko pod opieką dorosłych.
 9. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 10. W przypadku nadczynności tarczycy, gruźlicy, klaustrofobii i chorób nowotworowych, wskazana jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem.
 11. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić Komnatę Solną.
 12. Za skutki zdrowotne przebywania osób chorych oraz o niestabilnym stanie zdrowia, które nie powinny korzystać z Komnaty Solnej, Centrum Turystyczno-Rekreacyjne nie ponosi odpowiedzialności.
 13. W Komnacie solnej obowiązuje całkowity ZAKAZ:
 • Dotykania ścian i elementów wystroju Komnaty.
 • Wrzucania kryształków soli oraz innych przedmiotów do tężni solankowej.
 • Wynoszenia soli z Komnaty.
 • Wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.
 • Filmowania i fotografowania w trakcie seansu.
 1. Koniec seansu sygnalizuje personel poprzez wyciszenie muzyki i włączenie oświetlenia podłogowego.
 2. Korzystanie z seansów w Komnacie Solnej w CTR w Iławie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.