Regulamin Zespołu Odnowy Biologicznej

REGULAMIN ZESPOŁU ODNOWY BIOLOGICZNEJ

 1. Zespół Odnowy Biologicznej, zwany dalej ZOB, jest integralną częścią obiektu.
 2. W zakresie nie objętym niniejszym regulaminem, obowiązuje Regulamin ogólny obiektu.
 3. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren ZOB, zapoznała się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminem Określającym Zasady i Tryb Korzystania z Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Iławie.
 4. ZOB jest czynny w godzinach funkcjonowania pływalni.
 5. Zabrania się:
 • Stwarzania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób.
 • Prowadzenia głośnych rozmów, hałasowania.
 • Wchodzenia do saun bez ręcznika.
 • Biegania na terenie ZOB.
 • Skakania do basenu schładzającego.
 • Fotografowania, filmowania, nagrywania.
 • Korzystania z ZOB osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznie widocznymi schorzeniami dermatologicznymi.
 1. Nie zaleca się korzystania z ZOB osobom:
 • Cierpiącym na choroby układu krążenia, po przebytych chorobach serca.
 • Chorym na: epilepsję, cukrzycę, ze schorzeniami tarczycy.
 • Zażywającym: antybiotyki, hormony, witaminy, lekarstwa i kuracje ziołowe.
 • Po zabiegach z zakresu dermatologii estetycznej.
 • Kobietom w ciąży.
 • W trakcie menstruacji.
 1. Z urządzeń znajdujących się w strefie ZOB należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Z Solarium mogą korzystać osoby w wieku od 18 roku życia.
 3. O wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu urządzeń należy natychmiast powiadomić pracownika obsługi ZOB.
 4. Szczegółowe zasady korzystania z usług ZOB regulują inne zasady, regulaminy lub instrukcje stanowiskowe.
 5. Osoby korzystające z usług ZOB dokonują ich na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 6. Pracownicy ZOB mają prawo egzekwowania przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 7. Za ewentualne niepożądane skutki dla zdrowia, wynikające z nieprzestrzegania powyższych zasad, Centrum Turystyczno-Rekreacyjne nie ponosi odpowiedzialności.